Bytesansökan

Namn Personnummer Nuvarande lägenhetsnummer Telefonnummer E-post Antal familjemedlemmar Nuvarande antal rum & kök Önskad antal rum & kök Önskat bytesdatum (endast månadsskiften) Orsak till bytet Jag samtycker till att ovanstående uppgifter behandlas och registreras och godkänner enligt personuppgiftslagen (GDPR) att uppgifterna får användas och registreras och för ovan nämnda ändamål.
OBS! Vi tar kreditupplysning/UC på varje ansökan. Alla uppgifter som ni lämnar kommer att behandlas helt konfidentiellt och används endast till er ansökan. Inga uppgifter kommer att visas personer som ej handhar er ansökan.
Skicka in