Flyttningstips

Vid en flytt är det en hel rad saker att tänka på. Praktiska detaljer ska planeras och åtgärdas.
Här följer några råd och tips både för in- och utflyttning.

Om du flyttar in:

Besiktning
Kontrollera med föregående hyresgäst att lägenheten blivit besiktigad av någon från Kärrgruvans Förvaltning AB innan du flyttar in.

Flytt-kom-ihåg
På närmaste postkontor kan du hämta ”Flyttkom-ihåg”. Adressen ändrar du genom att ringa Svensk adressändring tel. 020-97 98 99 eller anmäla flytt via deras hemsida www.adressandring.se. Därifrån kan du också beställa adressändringskort.

Glöm inte vänner och bekanta
Meddela din nya adress till vänner, bekanta och arbetsgivare. Bank- och postgiro, försäkringsbolag, kreditgivare. Föreningar, klubbar bok– och tidningsförlag där du är medlem eller har prenumerationer.

Nytt nummer
Beställ flyttning av telefonen snarast, det kan ta tid. Tel. 90 200

Säg upp i god tid
Säg upp din gamla lägenhet så snart som möjligt. Gällande uppsägningstid står angivet i hyreskontraktet.

Nytt elabonnemang
Glöm inte att avsluta ditt gamla elabonnemang och anmäla ditt nya. Ditt anläggningsnummer för el står på hyreskontraktet.

Om du flyttar ut:

Tre månaders uppsägningstid
Vid avflyttning måste du alltid säga upp ditt kontrakt skriftligt. Gör det i god tid- du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Gällande uppsägningstid, normalt tre månader, står angivet i hyreskontraktet. Observera att den månad du säger upp lägenheten inte räknas. Du är också skyldig att under uppsägningstiden visa din lägenhet för kommande hyresgäst.

Besiktning/avsyning av lägenhet
Efter att den skriftliga uppsägningen inkommit kontaktar förvaltaren dig för besiktning/avsyning av lägenheten

Före besiktning/avsyning
Samtliga utrustningsdetaljer, som hör till lägenheten dörrar, hatthylla, gardinbeslag m.m. måste finnas i lägenheten senast besiktningsdagen. Parkettgolv och golv i badrum, wc och kök får inte vara dolda i av heltäckande mattor. Vi reserver oss för eventuella skador som vid besiktningen döljs av mattor och möbler eller tavlor. Kostnader för reparationer av skador debiteras efter flyttning.

Före avflyttning
Hela lägenheten ska vara välstädad. Glöm inte balkong, förrådsutrymme och garage. Dekaler och kontaktpapper ska vara borttagna. Vind- och källarförråd ska tömmas och städas. Dörröga, sjutillhållarlås m.m. får inte tas med.