Trivselregler

För den gemensamma trevnaden gäller några allmänna regler för våra hyresgäster. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i huset och bostadsområdet ska trivas.

Störningar Mellan kl 22.00 och 07.00 alla dagar i veckan ska du undvika att störa dina grannar. Tänk på att inte spela piano, borra eller ha hög volym på TV eller stereo under dessa tider. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar. Undvik att gå med hårda skor inomhus. Ljudet från träskor och höga klackar fortplantar sig i golv och väggar. Låt heller inte barn springa upp och ner i trapphusen och smälla i dörrarna. Det kan störa alla i fastigheten.

Exempel på störningar Hög musik kvällar och nätter, upprepat och långvarigt hundskall, spring och larm i trapphuset, ofta förekommande bråk och skrik i lägenheten etc.

Exempel på ljud som måste tålas Lekande barn, småbarnsskrik, enstaka fester med hög musik, normalt familjeliv oavsett tidpunkt, normal djurhållning, spolande vid oregelbundna tidpunkter p.g.a arbete etc.

Fest Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel.

Parabol, antenn, markis Det är ej tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens tak, skorsten, fasad eller balkong. För montering av markis behöver du först skriftligt tillstånd från hyresvärden.

Balkonger Blomlådor och vädringsräcken får endast sitta på insidan av balkongräcket. Se till att krukor och blomlådor har fat och övervattna inte så att det rinner ner till grannar under dig. Det är förbjudet att skaka och piska mattor och sängkläder från balkongen. Det är heller inte tillåtet att grilla på balkongen på grund av os och brandrisk.

Sopor Knyt alltid ihop soppåsen innan du slänger den i sopkärlet. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Kasta inte ner lösa föremål. Kartonger kastas på kommunens återvinningsstationer. Vid sopstopp, maila felanmälan. Följ i övrigt de rutiner som finns i ditt område vad gäller sopsortering m.m.

Rökning Rökning är förbjuden i lägenheter (enligt hyreskontraktet), hissar, tvättstuga och trapphus. För allas trevnad, kasta inte heller ut fimpar på marken.

Husdjur Har du husdjur får de inte springa lösa i området eller i trapphus. Du måste även se till att de inte förorenar i eller runt fastigheterna. Det är särskilt viktigt runt barnens lekplatser. Använd alltid avföringspåse. Mata inte ditt djur i trapphuset.

Fågelmatning Du får inte mata fåglar från balkongen eller på marken runt husen. Det drar till sig möss och råttor.

Vatten Spola inte ut stora mängder vatten och tappa inte upp badvatten nattetid. Naturligtvis vet du också att man inte får spola ner något annat än toalettpapper i wc-stolen.

Skräp Skräpa inte ner och var rädd om planteringar och annan gemensam utrustning. Detta gäller för stor såväl som för liten.

Förråd Källar-/vindsförråd är märkta med lägenhetsnummer. Saknas märkning, vänligen kontakta fastighetsägaren. Håll förrådet låst även om du inte använder det. Se även till att dörrar till källare/vind är stängda och låsta. OBS! Branddörrar ska alltid vara stängda.

Ohyra Skulle du få problem med t.ex. mjölbaggar eller pälsänger, kontakta oss omedelbart.

Besittningsrätt Hyresgäst som trots påpekanden missköter sig mister sin hyresrätt.