Uppsägning av lägenhet

Tänk på att den månad ni säger upp er lägenhet ej gäller som uppsägningsmånad.
Det är nästkommande kalendermånad som startar uppsägningstiden som är normalt på tre månader.
Exempel: Ni vill flytta ut den siste juni, då måste ni säga upp er lägenhet absolut senast den siste mars.

Namn Personnummer Lägenhetsnummer Bostadsadress Telefonnummer E-post Din nya adress Avflyttningsdatum (Lagstadgat datum, 3 kalendermånader efter uppsägning) Eventuella skador Övriga upplysningar Jag samtycker till att ovanstående uppgifter behandlas och registreras och godkänner enligt personuppgiftslagen (GDPR) att uppgifterna får användas och registreras och för ovan nämnda ändamål.
OBS! Vi tar kreditupplysning/UC på varje ansökan. Alla uppgifter som ni lämnar kommer att behandlas helt konfidentiellt och används endast till er ansökan. Inga uppgifter kommer att visas personer som ej handhar er ansökan.
Skicka in